Netwerk Kloosterboerderijen

Kampjesstraat 35  8162 WL Epe


Netwerk Kloosterboerderijen


Kloosterboerderijen is een netwerk van mensen die willen samenleven in harmonie met de Natuur en met elkaar.

Onze intentie is het oprichten van één of meerdere leefgemeenschappen op spirituele basis. Ook willen wij ons verbinden met leefgemeenschappen en andere initiatieven die al vanuit een dergelijke instelling leven.


HEB JIJ OOK DE DROOM OM SAMEN DE WERELD TE VERANDEREN?
ALS HET GAAT OM ONS LEVEN ANDERS TE LEVEN?

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE, BETERE,
MOOIERE EN MEER LIEFDEVOLLE LEEFOMGEVING?

ZO JA, WELKOM BIJ VERENIGING KLOOSTERBOERDERIJEN I.O.!

ONZE PASSIE IS OM:

ONZE VOEDSELBRONNEN IN EIGEN BEHEER TE HEBBEN.
ALLE RELIGIEUZE STROMINGEN MET DE AARDE TE VERBINDEN.
TRADITIONELE, NATUURLIJKE GENEESWIJZEN VOOR DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES TE BEHOUDEN.
KLEINSCHALIGE WOON- EN WERKGEMEENSCHAPPEN TE ONTWIKKELEN DIE OVERVLOED CREËREN VOOR IEDEREEN.
WERKPLEKKEN TE SCHEPPEN WAAR MENSEN TEN DIENSTE STAAN VAN HUN NAASTEN.
PRAKTISCHE WORKSHOPS, SEMINARS EN EVENEMENTEN TE CO-CREËREN RONDOM GEZOND EN ZELFVOORZIENEND LEVEN, ECOLOGISCH BOUWEN EN ANDERE INSPIRERENDE ONDERWERPEN.
DE SCHOONHEID VAN HET LEVEN OPNIEUW TE ONTDEKKEN.

CONCREET ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR MENSEN DIE ZICH UITGENODIGD VOELEN TOT ONZE VERNIEUWENDE BEWEGING. TEVENS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR GESCHIKTE LOCATIES (BOERDERIJEN MET LAND) IN NEDERLAND. TOT SLOT STAAN WIJ OPEN VOOR SUGGESTIES, IDEEËN EN SAMENWERKING.


Moeder en Vader

Wij kiezen voor de naam ‘kloosterboerderij’, omdat dit weergeeft waar wij voor staan. Klooster verwijst naar de toewijding van de bewoners aan een spiritueel doel. (Namelijk samenleven in harmonie met de Natuur en met elkaar.)

Het begrip is voor veel mensen bekend. Het kloosterleven in Nederland heeft een christelijke oorsprong en de geest van onze samenleving is sterk beïnvloed door het christelijke gedachtengoed. Wij erkennen deze erfenis en bouwen hier op voort, maar naast de Hemelse Vader vereren wij ook de Goddelijke Moeder Aarde.

We geloven namelijk dat de tijd rijp is voor een nieuw evenwicht tussen de Aardse Moeder en de Hemelse Vader. We beseffen ons dat we één zijn met de aarde en met alle levende wezens. Hieruit volgt een holistisch ecologisch bewustzijn, dat wij zowel op spirituele als praktische manier in ons leven integreren.


Leven in harmonie met de Natuur

We kiezen voor de term boerderij, omdat we in ons dagelijks leven de verbinding met de Natuur willen ervaren. ‘Boerderij’ verwijst naar een woon/werkvorm waarin mens, dier en plant in direct contact met elkaar staan. Een ‘boerderij’ kan echter vele vormen hebben en elke locatie kan zich naar wens specialiseren.

Het uitgangspunt van kloosterboerderijen is dat we samen leven, samen werken en samen onze spiritualiteit beoefenen. Hierbij kun je denken aan vaste stiltemomenten per dag, het vieren van seizoensfeesten en het volgen van de maancyclus. Elke kloosterboerderij kan hier zelf vorm aan geven.


Ruimte voor persoonlijke spiritualiteit

We zijn niet dogmatisch, maar willen juist in dialoog staan met andere tradities. We zoeken nadrukkelijk naar nieuwe vormen van samenleven in een wereld met een grote diversiteit aan overtuigingen. We erkennen vele vormen van persoonlijke spiritualiteit en vinden het belangrijk dat deze allen een plek krijgen op de kloosterboerderijen.


Lees meer over onze droom en ons gedachtengoed in Leidraad Kloosterboerderijen.
Waar staan we nu?

Ruim een jaar geleden ging de website kloosterboerderijen.nl de lucht in. We kregen vele enthousiaste reacties en hebben enkele bijeenkomsten gehad waar geïnteresseerden elkaar konden ontmoeten.

Ook zijn we in contact met verschillende vergelijkbare initiatieven. Dat is hoopvol. We zijn niet de enigen die zoeken naar nieuwe vormen van samenleven in harmonie met de natuur en met elkaar!

De afgelopen maanden hebben we onderzocht in welke vorm wij het beste verder kunnen gaan. De vraag was of wij ons het beste als beweging, vereniging of als religieuze organisatie kunnen organiseren.

Op dit moment kiezen we ervoor ons als beweging of netwerk te profileren. We willen vooral een platform zijn waar mensen met vergelijkbare dromen elkaar kunnen ontmoeten. Waar we ervaringen, kennis en vaardigheden kunnen uitwisselen. En vooral ook waar geschikte locaties en mensen elkaar kunnen vinden.

In de Leidraad Kloosterboerderijen lees je meer over ons gedachtengoed en hoe wij onze leefgemeenschap(pen) willen vormgeven. Voel je je hier toe aangesproken, meld je dan vooral aan als geïnteresseerde. Je kunt dit doen door het deelnameformulier in te vullen en aan ons terug te sturen.


Wie ben jij?

Er zijn verschillende opties. Je kunt je aanmelden als geïnteresseerde voor de emaillijst. Dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en nodigen we je uit voor bijeenkomsten.

Daarnaast nodigen we je uit kort te vertellen wie jij bent, waar je zelf naar op zoek bent, en wat jij aan Kloosterboerderijen te bieden hebt.

Misschien heb je wel een plek die je niet alleen kunt onderhouden en zou je het fijn vinden als er mensen bij komen? Misschien heb je een geweldig idee voor een ceremonie, eetcafé, stadboerderij of moestuinproject en zoek je mensen die je daarbij kunnen helpen? Misschien ben je financieel in staat in een locatie te investeren? Misschien heb je een locatie ter beschikking voor een bijeenkomst? Of misschien ben je zelf op zoek naar een woonplek of naar mensen om mee samen te gaan wonen?

Het kan en mag allemaal! Stuur je reactie naar kloosterboerderijen@gmail.com. Wij organiseren de aanmeldingen en organiseren jullie oproepjes in een pdf-document. Deze sturen we vervolgens weer terug naar alle geïnteresseerden, zodat mensen ook onderling contact kunnen leggen. We hopen dat hier vruchtbare samenwerkingen uit ontstaan!

In de toekomst kan dit misschien de vorm krijgen van een beveiligde webomgeving, bijvoorbeeld een forum dat alleen toegankelijk is voor leden. Als je ons kunt helpen zoiets te bouwen, dan is dat ook een zeer welkome bijdrage! Zo zoeken we ook nog iemand die wil helpen de website te onderhouden.


Donaties

Een donatie aan Kloosterboerderijen is zeker welkom. Hiervan kunnen wij de website betalen en eens in de zoveel tijd een bijeenkomst voor betrokkenen organiseren. Op dit moment sparen we om de website een interactief gedeelte te geven. Geïnteresseerden kunnen dan in een afgeschermd forum met elkaar uitwisselen over ideeën, plannen en locaties. Jouw donatie gaat dit mogelijk maken!

Wat er over blijft gaat in het potje om, als dat nodig blijkt, op termijn een vereniging op te richten. Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer NL85 INGB 0003607472 , o.v.v. ‘Donatie Kloosterboerderijen’.

We geloven in de kracht van verbinding. Als ieder geeft en bijdraagt vanuit zijn of haar hart, of dit nu de vorm heeft van geld, een helpende hand of een goed idee: samen creëren we overvloed.


Wel of geen vereniging?

Op deze website vind je een leidraad en een document met statuten. Deze hebben we alvast opgesteld, mocht het in de toekomst handig zijn om ons als vereniging te gaan organiseren. Let op: dat zijn we nu dus nog niet! In de Leidraad Kloosterboerderijen lees je meer over onze concrete plannen.

Zwaan kleef aan


Start: Ergens in september (vooralsnog begin september)

Tot: 21 december (dan hopen we een pauze gegund te krijgen)

Vanuit: Vooralsnog Gelderland. Dan via de brug bij Deventer naar Overijssel. Daarna via Drenthe naar Friesland.


Waarom:

Alle mensen met zuivere intenties verzamelen. Elkaar te laten zien: Wij zijn er ook.

En wij zijn het zat om geregeerd te worden door een systeem dat wat anders najaagt. Anders dan gewoon puur natuur. 

Daarom gaan wij er samen voor. Er is genoeg water, aarde, lucht en zonlicht. Dus we overleven het wel. 


Zwaan Kleef Aan is:

Een manifestatie. En wordt dus aangemeld bij iedere gemeente die we passeren. 


Gezocht wordt:

Naar plekken die open staan, om aangedaan te worden. Met mogelijkheden om sprekers uit te nodigen.


Deelnemers tot nu toe:

Yvonne: Deze dappere vrouw van 60 jaar. Is de bedenker van het idee "Zwaan kleef aan". Yvonne gaat handtekeningen verzamelen. Zodat alternatieve geneeswijzen bestaansrecht houden. Yvonne heeft ook verantwoordelijkheden als grootmoeder. Daarom zal ze af en toe andere verplichtingen hebben, en afwezig zijn. Iemand die dan voor haar de handtekeningen verzamelen kan. Is welkom.


Rina: Onze aardmoeder. Heeft al aangeboden te ondersteunen. Met de dieren. En alles wat er allemaal bij zal komen kijken. Ze zal vanuit haar gezin een regelmatige pendeldienst onderhouden. Rina heeft de verantwoording voor ons licht te zorgen. Om ons in ieder geval te herinneren. Dat we enkel slagen zullen. Als we in het licht zullen blijven.

Kees en Judith: Verschaffen de karavaan een thuisbasis. In de vorm van de vereniging Kloosterboerderijen.

Daniël:  Al jaren kan ik mijn draai niet meer vinden in wat we samenleving noemen. Toch wil ook ik heel graag wat van mijn leven maken. Dit hoeft niet veeleisend te zijn. Voor een groep mensen geitenmelk-producten regelen. En eten (groente en fruit en noten) verbouwen.                Geneeskruidentuin aanleggen, voor wie maar komen zal. En verder mijn pony's delen met mensen die daar ook gelukkig van worden. En dan graag een beetje dichter bij mijn dochter verblijven voor een aantal jaren. Dat was het hoofdzakelijk. Moet niet zo heel moeilijk zijn, toch?                                            Toch lukt het mij maar niet om aan de juiste voorwaarden te voldoen om dit voor elkaar te krijgen. Meestal is het gebrek aan geld het probleem. Soms heb ik te veel dieren. Of soms omdat ik soms een rok draag. Mogelijk omdat ik gewoon te eigenwijs ben. In ieder geval lukt het mij maar niet de ruimte te krijgen. Waar niet een ander dan ik, de scepter zwaait. Die over het algemeen een mijzelf-zijn verstoort.      Daarom doe ik niet meer mee aan al die onzin. Waar ruimte is. Is leven. Ik wil niet overal op tegen. Niet anders. Maar juist weer normaal..   Overal om mij heen, hoor ik deze wens. Dus waarom niet? Laten we het gewoon samen eens proberen?

Dibsy: Heeft vooral zin aan de grazige bermen die we tegen gaan komen. En moet een oogje op haar dochters, vooral Lumina, houden. Daniël ziet het nog niet helemaal zitten. Omdat Dibsy bij (over)belasting, al vrij snel kreupelt. Ze kan, als het allemaal niet lukt. Naar Prins terug.

Hydres: Was liever thuis gebleven. De boel in de gaten houden. Maar als de rest gaat. Dan ook maar mee. Hydres moet bovendien een karretje trekken.

Herbert: Mag enkel mee als hij belooft van de geiten af te blijven. Daniël wenst van hen, kinderen van de broers. En voor Herbert een eigen ooi.

Niema: Is ook fan van de bermen. Verder is Niema gewoon bereid. Om mij te helpen. 

Lumina: Heeft er allemaal nog niet heel veel zin aan. Doen wat moet van die lange dunne. Vrij zijn is wat zij wil.

Peter en Kiki: Horen ook bij een nieuwe start. Maar mogelijk komen ze na. Prins gezelschap houden is ook belangrijk.

Syra: Houdt meestal van de mensen die ze kent sinds haar geboorte. In ieder geval houdt ze een oogje op hen. Zeker degene die nog steeds bij haar drinkt. 

Klara, Cappuccino en Panini: Bij elkaar blijven is hun motto. Verder verheugen ze zich op de eeuwige bermen en struikgewassen. De meiden volgen hun moeders, in het vermijden van onnodige stres. 

Broer en Broertje: Verzorgen onderweg de communicatie. En hebben er gewoon zin aan.

Nelson Mandela: Als er granen meegaan. Ga ik ook. Graag wil ik nog een klooster op wielen. Met een goed verwarmde ruimte. Om ons eigen zijn, "op stand" te mogen inluiden. En bovendien de geiten meer comfort te verlenen. Wat ons weer meer veiligheid verschaft. Dit kan gerealiseerd worden, als er iemand met bijvoorbeeld een camper of tractor, zich aanmeldt, om "aan te kleven".


Verder zijn een paar mensen gevraagd. Om deze karavaan te versterken. We wachten af.


Wees welkom, om op welke manier dan ook, aan te kleven.