Netwerk Kloosterboerderijen

Kampjesstraat 35  8162 WL Epe

Leidraad Kloosterboerderijen

Leidraad tot het oprichten en in stand houden van Kloosterboerderijen


Opmerking vooraf:

Deze leidraad is geschreven met het oog op het oprichten van een vereniging: de ‘Vereniging Kloosterboerderijen’. Op dit moment (september 2017) is het echter nog niet zeker dat we uiteindelijk voor deze organisatievorm zullen kiezen. Dit document is voor nu vooral bedoeld om je te laten kennismaken met het gedachtengoed achter Kloosterboerderijen. Alle onderdelen die direct met de organisatievorm ‘vereniging’ te maken hebben, zijn daarom tussen haakjes [...] gezet.

Leidraad Kloosterboerderijen.pdfStatuten

 Hier vind je de statuten van de vereniging Kloosterboerderijen in oprichting. 

Zoals hierboven vermeld zijn we op dit moment nog geen vereniging. In deze fase is dat niet nodig. We willen nu vooral een netwerk zijn waar mensen met vergelijkbare dromen, initiatieven en ideeën elkaar kunnen vinden, uitwisselen en tot samenwerking komen.

Mocht het in de toekomst wel handig zijn om als vereniging door het leven te gaan, dan hebben we alvast concept-statuten opgesteld. Deze moeten dan nog worden goedgekeurd in een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin ook een bestuur van tenmiste drie personen zal worden gekozen.

De concept-statuten lees je hier: Statuten Vereniging Kloosterboerderijen.pdf