Netwerk Kloosterboerderijen

Kampjesstraat 35  8162 WL Epe

Samenwerking

Uiteraard zijn onze ideeën in de loop der tijd ontstaan met hulp en medewerking van vele mensen. Ook de uitwerking ervan wordt gedragen door een dynamische groep betrokkenen die onbaatzuchtig mee denkt, droomt en werkt.

Onze ideeën gaan erover hoe we als mens en samenleving ons bestaan op aarde zouden kunnen vormgeven. Deze ideeën zijn zeker niet uniek. We hopen dat gelijkgestemde mensen en vergelijkbare initiatieven met ons willen samenwerken! Alleen gezamenlijk onze krachten gebundeld, kunnen we het tegengewicht geven. En onze aarde weer in balans krijgen.

Ben je geïnteresseerd in Kloosterboerderijen? Neem dan vooral contact op! Vul het deelnameformulier in of stuur ons een mail...

We hopen in de toekomst ook een interactief gedeelte op de website te bouwen waar ideeën, plannen en initiatieven direct kunnen worden uitgewisseld!